Reklāma Google

adwordsReklāmas kampaņa Google AdWords meklēšanas vaicājumu rezultātā ļauj atrasties pirmajās pozīcijās, kas palielina apmeklētāju un potenciālo klientu skaitu.

Interneta reklāmas kampaņas Google Adwords izveide un konfigurācija ietver visatbilstošāko pieprasījumu optimizāciju un pašas kampaņas izmaksu samazināšanu.

AdWords sistēmai ir milzīgs skaits iestatījumu un filtru, kas jūsu budžeta ietvaros ļauj sasniegt maksimālu rezultātu.

Zemāk aplūkosim reklāmas kampaņas aptuvenu struktūru (neiedziļinoties visās iestatījuma niansēs), izveidošanas posmus un iestatījumus.

 

registration Konta reģistrācija AdWords

Pareiza kontaktinformācijas un maksājumu informācijas aizpildīšana.

Reģistrācijas laikā mēs piedāvājam arī reklāmas kodu prēmiju — 40 EUR ieskaitīšanu bez maksas izdevumu kontā.

Pēc konta reģistrācijas — sasaistām to ar Google Analytics analītikas pakalpojumu statistikas sinhronizācijai.

 

 

keywords Reklāmas kampaņas atslēgas vārdu izvēle

Izmantojot īpašu instrumentu, analizējam meklēšanas vaicājumus, pēc kuriem lietotāji visbiežāk meklē jūsu piedāvāto pakalpojumu vai produktu.

Atslēgas vārdi nosaka, kad un kur tiks publicēts jūsu reklāmas sludinājums. Tiem būtu jāatbilst meklēšanas vaicājumiem vai mājas lapu, kuras tie pārlūko, tematikai. Tieši atslēgvārdu, kas ir saistīti ar jūsu biznesa piedāvājumiem, izvēle ļauj vispilnīgāk sasniegt mērķauditoriju.

 

 

targeting Iestatām mērķprogrammu

Precīza mērķa programmas izvēle — svarīga veiksmīgas reklāmas kampaņas sastāvdaļa. Jebkurš reklāmas sludinājums, lai arī cik pievilcīgs un precīzs tas nebūtu, ieinteresētajiem lietotājiem ir jāparāda īstajā brīdī.

Pareizi iestatīta mērķprogramma ļauj ievērojami uzlabot reklāmas kampaņas efektivitāti un palielināt mārketinga konversiju.

 

 

analytics Analizējam klikšķu budžetu un izmaksas

Uz sākotnējās statistikas bāzes iestatām klikšķa vidējo vērtību par maksimāli augstām pozīcijām pēc populāriem pieprasījumiem un nosakām dienas budžetu.

Ja jūs kādreiz plānojāt atvaļinājumu, tad ziniet, cik svarīgi ir noteikt izdevumu limitu. Reklāmas kampaņas dienas budžets palīdz kontrolēt reklāmas izdevumus, bet likmes apmērs nosaka, kur un kad tas tiks publicēts.

 

 

adgroups Sadalām atslēgas vārdus pa sludinājumu grupām

Pateicoties vairāku sludinājumu grupu izveidošanai, mēs precīzāk mēs koncentrējamies uz konkrētiem atslēgas vārdiem, pēc tam izveidojam reklāmas sludinājumus ar uzlabotu mērķprogrammu un nosūtām trafiku uz mājas lapas mērķa lapām, kas pilnībā optimizētas atslēgas vārdiem.

Tas uzlabo kvalitātes rādītājus, CTR un konversijas koeficientu.

 

 

adstart Palaižam reklāmas kampaņu

Pēc palaišanas — nekavējoties tiks publicēti reklāmas sludinājumi.

Pārbaudām sludinājumu publicēšanu pēc konkrētiem atslēgas vārdiem, aplūkojam rādījumu pozīcijas un pareizību. Nepieciešamības gadījumā — izdarām korekcijas.

Tādejādi jau pirmajā kampaņas palaišanas dienā jūsu mājas lapa piesaistīs jaunus klientus.

 

 

analytics Turpmākā statistikas analīze un stratēģija

Pēc zināma laika kontā pakāpeniski sāks apkopoties statistika. Pamatojoties uz šo statistiku, būs redzams — pēc kādiem vaicājumiem visbiežāk pāriet uz jūsu mājas lapu, cik izmaksā klikšķi uz tiem vai citiem atslēgas vārdiem jūsu budžeta ietvaros, kādās pozīcijās meklēšanā atrodas reklāmas sludinājumi.

Analizējam statistiku, pārlūkojam kontu Google Analytics un izstrādājam turpmāko reklāmas kampaņas statistiku.

 

 

Чтобы быстрее определить, какой сайт Вам нужен и понять друг друга, по возможности детально опишите Ваш проект и пришлите следующую базовую информацию:

 1. Название и описание сайта, сфера деятельности
Например: сайт "Baltic Accounting", предлагаем бухгалтерские услуги в Латвии, для небольших компаний. Дополнительно консультируем по юридическим вопросам. так же предлагаем обучающие курсы и семинары в небольших группах.

 2. Количество разделов на сайте
Например: главное меню – О компании, Услуги, Полезно знать, Контакты
Меню услуг – Бухгалтерские услуги, Юридические услуги, Консультации, Обучение.

 3. Количество языков сайта
Например: английский, латышский, русский.

 4. Технические решения
Например: нужен каталог товаров, слайдшоу с акциями, форма связи, карта с адресом, социальные иконки, онлайн консультант (чат) и т.д.

 5. Материалы 
Примечание: желательно, чтобы у Вас уже имелись материалы для сайта (разделов сайта), будет плюсом, если пришлете их сразу - это поможет более точно оценить стоимость работ, а так же ускорить сам процесс разработки.

Lai ātrāk noteiktu, kāda mājas lapa jums ir vajadzīga, un labāk abpusēji saprastos, pēc iespējas sīkāk aprakstiet jūsu projektu un nosūtiet šādu pamatinformāciju:

 1. Mājas lapas nosaukums, darbības joma
     Piemēram: mājas lapa „Baltic Accounting”, piedāvājam grāmatvedības pakalpojumus
     nelieliem uzņēmumiem Latvijā. Papildus konsultācijas juridiskos jautājumos.
     Kā arī piedāvājam apmācību kursus un seminārus nelielām grupām.

 2. Mājas lapas sadaļu skaits
     Piemēram: galvenā izvēlne  – Par kompāniju, Pakalpojumi, Noderīgi, Kontakti
     Pakalpojumu izvēlne  – Grāmatvedības pakalpojumi, Juridiskie pakalpojumi, Konsultācijas, Apmācības

 3. Mājas lapas valodu skaits
     Piemēram: angļu, latviešu, krievu.

 4. Tehniskie risinājumi
     Piemēram: nepieciešams preču katalogs, slaidrāde ar akcijām, sazināšanās forma,
     karte ar adresi, sociālās ikonas, tiešsaistes konsultants (tērzētava) un tml.

 5. Materiāli 
     Piezīme: vēlams, lai jums jau būtu mājas lapai (tās sadaļām) nepieciešamie materiāli,
     būtu ļoti labi, ja jūs tos varētu atsūtīt uzreiz – tas palīdzēs daudz precīzāk izvērtēt darbu
     izmaksas, kā arī paātrināt pašu izstrādes procesu.

To define what kind of the website you need and to understand each other as soon as possible, please describe in details your Project and send us the following information:

 1. Name and description of the site, field of activities
     For example: Baltic Accounting website, officering accounting services in Latvia to small companies.
     We also offer training courses and workshops in small groups.

 2. Number of website sections
     For example: main menu – Company, Services, Useful information, Contacts
     Service menu – Accounting services, Legal services, Consultations, Training.

 3. Number of website languages
     For example: English, Lettish, Russian.

 4. Technical solutions
     For example: product overview, slide show with actions, communication form,
     map with an address, social icons, online adviser (chat), etc. are required.

 5. Articles
     Note: it is desirable that you have articles for the site (website sections),
     sending the articles to us will be an advantage – it will help to estimate cost of the work
     and to speed up development itself.